Jeg kjente Pio Larsen siden jeg bodde på Helvik, hvor også han bodde. Han var en elskverdig fyr og jeg pratet med ham nå og da om skriving, litterratur og andre saker. En dag etter jeg ikke hadde sett ham på ganske lenge fortalte han meg hvorfor det var. Han var blitt kjørt ned av en bil når han skulle over gaten fra Nesoddbåten til Rådhusplassen og hadde havnet i sykehus. Det skandaleløse var at, når han hadde kommet til bevissthet etter en lang operasjon o.s.v., og begynnte å prove å få svar på hva som hadde hendt ham og hva som feilet ham, ble han nektet noen informasjon av staben!. At det var alvorlig var helt tydelig. Absolutt ingen ville fortelle ham noe, heller ikke om sin tilstand. Han ble mer og mer desperat når selve legene nektet å fortelle ham hva som hadde hendt ham. Slik kunne norske sykehus visstnok være på 70-tallet!

Men Pio gjorde bråk. Legen villle ikke fortelle ham at han var blitt overkjørt av en bil, antagelivis av 'psykologiske grunner'. Han fortsatt å klage til sykehushierakiet om dette men ikke fikk noe klar svar. Siden han holdt en kauserie fra tid til annen på NRK, måtte han true med å navngi alle som ikke ville fortelle ham det han ønsket å vite. Det fikk snarlige resultater og overlege, lege og sykepleiere møtte opp rundt sengen hans når øvrigheten forsto at det var ramme alvor. Dette førte til at han fikk vite det han ville ganske snart.

Han kom seg etter et langt opphold og tok opp saken i sin radiokauserie, men uten å navngi personene det gjalt. Han gav en kauserie hvor han beskrev med nøyaktighet hvordan det var for ham å våkne fra bevisstløshet forårsaket av en massiv trauma. Hen ble nemlig nesten drept av an bil når han krysset veien foran Rådhuset på vei fra Nesodden, hvor han bodde. Dette skreve han om etterhvert i sin bok 'Kunsten å ligge på sykehus'. og det var så komprimitterende for sykehuset og pasientbehandling generellt at det førte til helt nye instrukser til all involverte i slike tilfeller.

Men han avslørte alvorlige systemsvakhetene som rådde i sykehuset m.h.t. pasientinformasjon og rettigheter. Dette skrev han også om etterhvert i sin bok 'Kunsten å ligge på sykehus'. Myndighetene kom til etterhvert å innføre en vesentlig forandring innen norske sykehus vedrørende pasientene's rettigheter til informasjon. En har sikkert ham å takke for noen av de humanitære forandringenene som etterhvert ble introdusert i det norske sykehussystemet.

Her er en skannet side fra den morsomme men opplysende bok 'Kunsten å Ligge på Sykehuset' som han ga ut om saken i 1979:-

Pio Larsen om sykehus opphold in 70årene

Forøvrig hadde han også skrevet en morsom bok om et år på sitt hjem på Nesodden:-

Pio Larsen -

Pio Larsen